Tuesday, October 9, 2018

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 9, 2018

Martes ng Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 1, 13-24
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 38-42

Basahin at pakinggan →