Sunday, October 7, 2018

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 7, 2018

Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Genesis 2, 18-24
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6

Tayo nawa ay basbasan ng Poon magpakailanman.

Hebreo 2, 9-11
Marcos 10, 2-16

Basahin at pakinggan →