Saturday, October 6, 2018

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 6, 2018

Sabado ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Lucas 10, 17-24

Basahin at pakinggan →