Monday, October 1, 2018

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 1, 2018

Paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Hesus, dalaga
Lunes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 1, 6-22
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7

Daing ko’y ‘yong dinirinig tuwing ako’y humihibik.

Lucas 9, 46-50

Basahin at pakinggan →