Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Wednesday, September 19, 2018

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 19, 2018

Miyerkules ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 12, 31 – 13, 13
Salmo 32, 2-3. 4-5. 12 at 22

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 7, 31-35

Basahin at pakinggan →