Wednesday, September 12, 2018

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 12, 2018

Miyerkules ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 7, 25-31
Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17

O kab’yak ng hari namin, ang payo ko’y ulinigin.

Lucas 6, 20-26

Basahin at pakinggan →