Saturday, September 8, 2018

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 8, 2018

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1, 18-23

Basahin at pakinggan →