Thursday, September 6, 2018

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 6, 2018

Huwebes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 18-23
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang daigdig lahat doon, ang may-ari’y ating Poon.

Lucas 5, 1-11

Basahin at pakinggan →