Wednesday, September 5, 2018

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 5, 2018

Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 1-9
Salmo 32, 12-13. 14-15. 20-21

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 4, 38-44

Basahin at pakinggan →