Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

July 2018

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 1, 2018

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Karunungan 1, 13-15; 2, 23-24
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

2 Corinto 8, 7. 8. 13-15
Marcos 5, 21-43

Basahin at pakinggan →