Monday, July 30, 2018

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 30, 2018

Lunes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 13, 1-11
Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21.

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Mateo 13, 31-35

Basahin at pakinggan →