Friday, July 27, 2018

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 27, 2018

Biyernes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 3, 14-17
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ang Pastol na kumukupkop.

Mateo 13, 18-23

Basahin at pakinggan →