Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Wednesday, July 4, 2018

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 4, 2018

Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Amos 5, 14-15. 21-24
Salmo 49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bk-17

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 8, 28-34

Basahin at pakinggan →