Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Monday, April 30, 2018

Mga Pagbasa – Lunes, Abril 30, 2018

Lunes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 5-18
Salmo 113 B, 1-2. 3-4. 15-16

Dapat nating papurihan ang pangalan ng Maykapal.

Juan 14, 21-26

Basahin at pakinggan →