Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Saturday, April 28, 2018

Mga Pagbasa – Sabado, Abril 28, 2018

Sabado Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 13, 44-52
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 14, 7-14

Basahin at pakinggan →