Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Friday, April 27, 2018

Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 27, 2018

Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 13, 26-33
Salmo 2, 6-7. 8-9. 10-11

Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang.

Juan 14, 1-6

Basahin at pakinggan →