Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Tuesday, April 17, 2018

Mga Pagbasa – Martes, Abril 17, 2018

Martes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 7, 51 – 8, 1a
Salmo 30, 3kd-4. 6ab at 7b at 8a. 17 at 21ab

Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

Juan 6, 30-35

Basahin at pakinggan →