Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Sunday, April 15, 2018

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 15, 2018

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)

Mga Gawa 3, 13-15. 17-19
Salmo 4, 2. 4. 7. 9

Poon, sa ‘mi’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

1 Juan 2, 1-5a
Lucas 24, 35-48

Basahin at pakinggan →