Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Wednesday, April 11, 2018

Mga Pagbasa – Miyerkules, Abril 11, 2018

Paggunita kay San Estanislao, obispo at martir
Miyerkules sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 5, 17-26
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Juan 3, 16-21

Basahin at pakinggan →