Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Tuesday, April 10, 2018

Mga Pagbasa – Martes, Abril 10, 2018

Martes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 23-27
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Juan 3, 7b-15

Basahin at pakinggan →