Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Monday, April 9, 2018

Mga Pagbasa – Lunes, Abril 9, 2018

Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayag ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon

Isaias 7, 10-14; 8, 10
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Hebreo 10, 4-10
Lucas 1, 26-38

Basahin at pakinggan →