Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Tuesday, April 3, 2018

Mga Pagbasa – Martes, Abril 3, 2018

Martes sa Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 2, 36-41
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Juan 20, 11-18

Basahin at pakinggan →