Wednesday, August 30, 2017

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 30, 2017

Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 9-13
Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 27-32

Basahin at pakinggan →