Friday, August 18, 2017

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 18, 2017

Biyernes Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Josue 24, 1-13
Salmo 135, 1-3. 16-18. 21-22 at 24

Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Mateo 19, 3-12

Basahin at pakinggan →