Monday, August 7, 2017

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 7, 2017

Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 11, 4b-15
Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17

Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 13, 13-21

Basahin at pakinggan →