Saturday, August 5, 2017

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 5, 2017

Sabado ng Ika-17 ng Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Levitico 25, 1. 8-17
Salmo 67, 2-3. 5. 7-8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Mateo 14, 1-12

Basahin at pakinggan →