Friday, August 4, 2017

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 4, 2017

Paggunita kay San Juan Maria Vianney, pari
Biyernes ng Ika-17 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Levitico 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Salmo 81, 3-4a. 5-6ab. 10-11ab

Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 13, 54-58

Basahin at pakinggan →