Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 2, 2017

by Roxanne Pena on August 2, 2017 · 2 comments

in Tagalog Mass Readings

Miyerkules Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 34, 29-35
Salmo 98, 5.6. 7. 9

D’yos na Makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal.

Mateo 13, 44-46

UNANG PAGBASA
Exodo 34, 29-35

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Mula sa Bundok ng Sinai, bumaba sa Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila’y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sakanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila’y mag-usap sa Bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niyan ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon, at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayun, tatakpan niya uli ito hanggang sa mula niyang pakikipag-usap sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 98, 5. 6. 7. 9

Tugon: D’yos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal.

Ang Poon na ating Diyos ay lubos na papurihan;
sa harap ng trono niya’y sambahin ang ngalang Banal!

Tugon: D’yos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal.

Si Moises at Aaron, mga saserdote niya;
at si Samuel nama’y lingkod na sa kanya ay sumamba;
nang ang Poo’y dalanginan, dininig naman sila.

Tugon: D’yos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal.

Ang Poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap;
Sila naman ay nakinig utos niya ay tinupad.

Tugon: D’yos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal.

Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan,
sa banal na bundok niya sambahin ang kanyang ngalan!
Siya’y ating Panginoon, siya’y ating Diyos na banal!

Tugon: D’yos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal.

ALELUYA
Juan 15, 15b

Aleluya! Aleluya!
Aking mga kaibigan,
alam na ninyo ang tanan
na mula sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 12, 44-46

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon.

“Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 2 comments… read them below or add one }

gie August 2, 2017 at 2:58 am

Malaking tulong po ang podcast niyo at hangad ko ang patuloy na pag unlad ng inyong programa. Matagal na po akong nagbabasa ng inyong dailyreadings Ngunit may napansin lang po ako na minsan ay may typographical error sa chapter at verse ng reading kayapag tiningnan sa bible ay iba ang readings. sana lang po ay medyo maingat sa tamang verse at chapter for a certain day para di po ma mislead yung nagbabasa.( Tulad po ito. ang gospel ay matthew 13:44-46 pero ang nakalagay ay matthew 12:44-46.) Thank you and more power

Reply

Patrick Cu August 4, 2017 at 1:08 am

Blessed be everyone na nagbabasa nito at ng Bible everyday, bless us all o Lord. Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: