Wednesday, August 2, 2017

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 2, 2017

Miyerkules Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 34, 29-35
Salmo 98, 5.6. 7. 9

D’yos na Makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal.

Mateo 13, 44-46

Basahin at pakinggan →