Tuesday, August 1, 2017

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 1, 2017

Paggunita kay San Alfonso Maria ng Liguori, obispo at pantas ng simbahan
Martes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 22, 7-11; 34, 5b-9. 28
Salmo 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 13, 36-43

Basahin at pakinggan →