July 2017

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 21, 2017

Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 11, 101-12. 14
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

Mateo 12, 1-8

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 20, 2017

Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 13-20
Slamo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Mateo 11, 28-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 19, 2017

Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 1-6. 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 11, 25-27

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 18, 2017

Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 2, 1-15a
Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34

Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

Mateo 11, 20-24

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 17, 2017

Lunes ng Ika-15 Linggo a Karaniwang Panahon (I)

Exodo 1, 8-14. 22
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Mateo 10, 34 – 11, 1

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 16, 2017

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 55, 10-11
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13. 14

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

Roma 8, 18-23
Mateo 13, 1-9

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 15, 2017

Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan
Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7

Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.

Mateo 10, 24-33

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 14, 2017

Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 46, 1-7. 28-30
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Mateo 10, 16-23

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 13, 2017

Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 10, 7-15

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 12, 2017

Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a
Salmo 32, 2-3. 10-11. 18-19

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Mateo 10, 1-7

Basahin at pakinggan →